Nyheder fra arkivet

  • ____________________
  • Ullerslev lokalarkiv lukket d. 23. maj

    Nyborg Bibliotek og skolernes læringscentre får nyt fælles bibliotekssystem På Nyborg Bibliotek er der i flere måneder blevet arbejdet målrettet henimod implementeringen af det nye bibliotekssystem kaldet Fælles Bibliotekssystem (FBS), som vi nu glæder os til at sætte i drift. Knap 100 biblioteker landet over er tilmeldt det nye system, og de første biblioteker tog systemet i brug allerede i 2015. Det Fælles Bibliotekssystem udrulles både til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre landet over. Systemet er designet med henblik på at understøtte bibliotekernes opgaveløsning bedst muligt ud fra en fælles national infrastruktur.

    Lukket to dage
    Systemskiftet er ganske omfattende, og vi har brug for arbejdsro i to dage. Der er derfor lukket på Nyborg, Ørbæk og Ullerslev Bibliotek samt på skolebibliotekerne/PLC´erne mandag og tirsdag den 22. og 23. maj. Der vil også være lukket for selvbetjening i Ørbæk og Ullerslev disse to dage.


Arkiverne

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
Kongegade 4
5800 Nyborg
63337076
lokalarkiv@nyborg.dk


Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv
Skolevej 2 B
5540 Ullerslev
63337273
Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

lokalarkivuller@nyborg.dk
Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv
Langemosevej 5
5853 Ørbæk
63336889
Ørbæk Midtpunkt
lokalarkivorbek@nyborg.dk
 


Velkommen

De lokalhistoriske arkiver i Nyborg Kommune er selvstændige afdelinger af Nyborg Bibliotek.

Arkivernes virkeområder er Nyborg Kommune bestående af sognene: Aunslev, Bovense, Ellested, Frørup, Herrested, Hjulby Kirkedistrikt, Kullerup, Langå, Nyborg, Refsvindinge, Svindinge, Taarup Kirkedistrikt, Vindinge, Øksendrup og Ørbæk Sogn

 


Åbningstider :

Nyborg
:
Mandag 15-17
Torsdag 14-17
Samt efter aftale

Arkivet er åbnet for grupper og skoleklasser efter aftale.

Arkivets postkasse  lokalarkiv@nyborg.dk

Ullerslev:

Tirsdag fra 15-17

Arkivets postkasse  lokalarkivuller@nyborg.dk

 

Ørbæk:

Torsdag 15-17

Arkivets postkasse  lokalarkivorbek@nyborg.dk

Nyborg Lokalarkivs adresse og kontaktoplysninger