Klik her for at udskrive siden    
 
Ørbæks Historie Indleverede arkivalier - liste Dokumenter & breve Dramatiske begivenheder Egnsbilleder Erindringer Folketællinger Erhverv og Håndværk Gamle fotografier Godsarkivalier Gårde i Ørbæk Herresteds Historie Huse i Ørbæk Ørbæks Historie Kirker Kirkebøger Landskaber Links Litteratur Matrikler Sagn og overtro Skoler Spejderbevægelsen Transport Traps Sognebeskrivelser Udvandrere Ældre Litteratur Ørbæks Historie

Ordforklaringer til matriklerne
are, arre: havre

 

biug: byg
boelgalt: orne eller kastreret orne, som betaltes i afgift som en del af landgilde
err.penge,erridspenge: afløsning i penge af hoveri 
foer: foder
foernød: et stykke kvæg, som fæstebonden kunne pålægges at opfodre.
foeroxe: okse - do -
gesteri, gri: afgift, der afløste pligten til at forpleje overordnede, incl. folk og heste.
hommel: humle
indepenge: penge for pligtarbejde
landgilde: fæsterens årlige skat til ejeren
liusegarn: lysegarn, bomuldsgarn til fremstilling af væger
nød: et stykke kvæg, ofte ungkvæg
sldlr.: sletdaler = 4 mark
suins olden: svin, der fedes op på olden  i skoven
tienner: undersåt
torsch: torsk
ørte: ørtug, kornmål (evt. arealmål)

 

Nogle veksel-/omregningsforhold, udledt af matriklerne for 1664

NB! Der tages udtrykkeligt forbehold for nøjagtigheden af de anførte forhold bl.a. fordi
1. korrekturlæsning af transskriptionen kan være mangelfuld
2. omregningsforholdene kan (muligvis) variere fra matrikel til matrikel
3. der kan være direkte (oprindelige) regnefejl i opgørelserne

Det har ikke været muligt ud fra de foreliggende matrikler at bestemme alle indføringers vekselforhold. f. eks. liusegran, stolper m. fl.

tdr.     skpr.    fjk.     alb.
 1        8          32       96
   1           4        12
    1 3

De hyppigste angivelser er:

1 otting smør 12 skpr. hartkorn
1 fjerding smør 24 skpr. hartkorn
1 ørte byg/rug 12 skpr. hartkorn
1 ørte Are/havre 6 skpr. hartkorn
1 pund byg/rug 24 skpr. hartkorn
1 foernød 8 skpr. hartkorn
1 foeroxe 16 skpr. hartkorn
1 boelgalt 16 skpr. hartkorn
1 fj. sild 4 skpr. hartkorn
1 td torsk 16 skpr. hartkorn
1 lam 16 album
1 gås 8 album
1 høne 4 album
1 suin olden 2 album
1 skilling dansk 2 album
1 sk. gæsteri(GRI) 2 album
1 sk. Erridspenge 3 album